Showing all 16 results

Bán các loại xe chở rượu dùng cho khách sạn. Hàng nhập khẩu trực tiếp. Có sẵn hàng tại Hà Nội và HCM. Giao ngay sau khi đặt hàng.
Hotline : 096 880 2223

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu khách sạn VB-R1

Xe chở rượu khách sạn

xe chở rượu – xe phục vụ rượu VB-R2

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R3

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R4

Xe chở rượu khách sạn

xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R5

Xe chở rượu khách sạn

xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R6

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R7

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R8

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R9

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R10

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R11

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R12

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R13

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu VB – phục vụ rượu-R14

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – xe phục vụ rượu VB-R2

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R17


Xe phục vụ rượu