Showing 1–32 of 51 results

Bán các loại xe đẩy khách sạn : xe đẩy hành lý, xe đẩy 3 tầng bằng inox, xe dọn vệ sinh, xe dọn phòng. Hàng có sẵn ở Hà Nội và HCM. Cam kết giá rẻ nhất.
Holine mua xe đẩy khách sạn : 096 880 2223

Xe chở đồ giặt là

Xe dọn đồ gặt là khách sạn VB E4-B

1

Xe chở đồ giặt là

Xe dọn đồ gặt là khách sạn VB E4-C

1

Xe chở đồ giặt là

Xe dọn đồ gặt là khách sạn VB E4-D

1

Xe chở đồ giặt là

Xe dọn đồ gặt là khách sạn VB E4-A

1

Xe đẩy hành lý

xe chở đồ, hành lý khách sạn VB D2-A

1

Xe đẩy hành lý

xe chở đồ, hành lý khách sạn D8

1

Xe đẩy hành lý

Xe chở đồ, hành lý khách sạn D10

1

Xe đẩy hành lý

Xe chở đồ, hành lý khách sạn D11-A

1

Xe đẩy hành lý

Xe chở đồ, hành lý khách sạn D13 inox trắng

1

Xe đẩy hành lý

Xe chở đồ, hành lý khách sạn D13-B

1

Xe đẩy hành lý

xe chở đồ, hành lý khách sạn D14-B inox trắng

1

Xe đẩy hành lý

Xe chở đồ, hành lý khách sạn D14-B

1

Xe đẩy hành lý

Xe chở đồ, hành lý khách sạn D14-D

1

Xe đẩy hành lý

Xe chở đồ, hành lý khách sạn D15

1

Xe đẩy hành lý

Xe chở đồ, hành lý khách sạn D22

1

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu khách sạn VB-R1

1

Xe chở rượu khách sạn

xe chở rượu – xe phục vụ rượu VB-R2

1

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R3

1

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R4

1

Xe chở rượu khách sạn

xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R5

1

Xe chở rượu khách sạn

xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R6

1

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R7

1

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R8

1

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R9

1

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R10

1

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R11

1

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R12

1

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R13

1

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu VB – phục vụ rượu-R14

1

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – xe phục vụ rượu VB-R2

1

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R17

1

Xe dọn phòng

Xe làm buồng dọn phòng khách sạn VB E23-A

1

Xe đẩy khách sạn