Showing 1–32 of 51 results

Bán các loại xe đẩy khách sạn : xe đẩy hành lý, xe đẩy 3 tầng bằng inox, xe dọn vệ sinh, xe dọn phòng. Hàng có sẵn ở Hà Nội và HCM. Cam kết giá rẻ nhất.
Holine mua xe đẩy khách sạn : 096 880 2223

Xe chở đồ giặt là

Xe dọn đồ gặt là khách sạn VB E4-B

Xe chở đồ giặt là

Xe dọn đồ gặt là khách sạn VB E4-C

Xe chở đồ giặt là

Xe dọn đồ gặt là khách sạn VB E4-D

Xe chở đồ giặt là

Xe dọn đồ gặt là khách sạn VB E4-A

Xe đẩy hành lý

xe chở đồ, hành lý khách sạn VB D2-A

Xe đẩy hành lý

xe chở đồ, hành lý khách sạn D8

Xe đẩy hành lý

Xe chở đồ, hành lý khách sạn D10

Xe đẩy hành lý

Xe chở đồ, hành lý khách sạn D11-A

Xe đẩy hành lý

Xe chở đồ, hành lý khách sạn D13 inox trắng

Xe đẩy hành lý

Xe chở đồ, hành lý khách sạn D13-B

Xe đẩy hành lý

xe chở đồ, hành lý khách sạn D14-B inox trắng

Xe đẩy hành lý

Xe chở đồ, hành lý khách sạn D14-B

Xe đẩy hành lý

Xe chở đồ, hành lý khách sạn D14-D

Xe đẩy hành lý

Xe chở đồ, hành lý khách sạn D15

Xe đẩy hành lý

Xe chở đồ, hành lý khách sạn D22

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu khách sạn VB-R1

Xe chở rượu khách sạn

xe chở rượu – xe phục vụ rượu VB-R2

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R3

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R4

Xe chở rượu khách sạn

xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R5

Xe chở rượu khách sạn

xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R6

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R7

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R8

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R9

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R10

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R11

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R12

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R13

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu VB – phục vụ rượu-R14

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – xe phục vụ rượu VB-R2

Xe chở rượu khách sạn

Xe chở rượu – phục vụ rượu VB-R17

Xe dọn phòng

Xe làm buồng dọn phòng khách sạn VB E23-A


Xe đẩy khách sạn